Tuesday, July 17, 2007

تعریفی دگر از زیبایی


زیبایی حاصل کنار هم قرار گرفتن اجزائی است که آن چنان با هم هماهنگ

هستند طوری که نیازی نیست چیزی اضافه شود یا برداشته شود یا جایگزین

شود

عصر وحشی گری

سنگسار تا حالا شده خودتو بزاری جای کسی که سنگسار می شه؟
فکرشم نمی تونم بکنم که انقدر به یه نفر سنگ بزنی که تا بمیره
وقتی داره سنگ میخوره چه حالی داره چه عذابی میکشه
فکر کنم دیگه همه شنیدن که تو مملکت عدالت اسلامی یه زن رو سنگسار کردن
و قوه قضائیه فقط به گفتن اینکه قاضی اشتباه کرده کفایت کرده
قاضی سعی کرده مردم رو راضی کنه که به متهم سنگ بزنن حتی تو دور افتاده ترین دهات اطراف تاکستان هم کسی حاضر نشده این جنایت رو انجام بده اما خود قاضی و معاوناش این کارو کردن
کینه و وحشی گری در عدالتی که بر ما حکومت میکنه داره به نهایت خودش نزدیکتر میشه
به کدامین خدا پناه ببریم