Thursday, February 26, 2009

اگر که ایستاده ام و یا ز پا فتاده ام/برای تو به راه تو شکسته ام

برای مرده ای زنده ای را میکشند
برای دفن شهید در دانشگاه پلی تکنیک در درگیری ها بسیاری دستگیرشدند بسیاری زخمی شدند
و یک نفر در وضعیت وخیم و رو به مرگ قرار گرفت
دلم حتی برای شهیدی که برای آرامش هم وطنان اش کشته شده است و اینک باید شاهد این باشد
که برای دفن دوباره اش برای سو استفاده از باقی مانده ی بدن اش جان جوانان وطن اش گرفته می شود می سوزد
به کجا رسیده اند عربده کشان چماق به دست به راحتی حریم دانشگاه و دانشجو را میشکنند روزگاری
حریم دانشجو و دانشگاه مسئله ی مهمی بود اینک جمله ی بالا خنده ی تلخ نا امیدی را بر لبان می آورد
زیرا حریم که هیچ اینک خود دانشگاه و دانشجو را میشکنند و می درند
منتظر فشار های بیشتر باشیم که اینان ترسشان از از دست رفتن قدرت کنونیشان است
و این چنین وحشیانه اعلام قدرت میکنند
سکوت بدترین خیانت به خودمان است
شاید جایش نباشد اما روزگاری رئیس جمهوری داشتیم که حداقل به این حرکات اعتراض میکرد
اینک دوباره با تلاش خودمان میتوانیم آن روزگار را برگردانیم تا شاید نسل کنونی نیز کمی آرامش
و آزادی را تجربه کند
دیگر جایی برای نشستن نیست باور کنیم وقت ایستاده بودن رسیده است

No comments: